Motohelp.pl Księgarnia motoryzacyjna

Zaloguj się|Zarejestruj się

wydawnictwa

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
MECHANIKA RUCHU. POJAZDY SAMOCHODOWE

MECHANIKA RUCHU. POJAZDY SAMOCHODOWE

Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Autor Leon Prochowski

Dostępna ilość: Wskaźnik dostępności

Realizacja zamówienia: Wysyłka w ciągu 24h

Cena: 42,30 zł51,45 zł
Poleć nas na: znajdź nas na blip znajdź nas na twitterze
MECHANIKA RUCHU
KSIĄŻKA SERII POJAZDY SAMOCHODOWE 
Klasyfikacja pojazdów. Mechanika toczenia się koła. Ruch prostoliniowy. Rozpędzanie samochodu i właściwości trakcyjne. Energochłonność ruchu. Hamowanie samochodu. Ruch krzywoliniowy. Stateczność podłużna i poprzeczna pojazdu. Kinematyka zawieszeń i prowadzenie kół jezdnych. Obciążenia dynamiczne i drgania w samochodzie.
 
Podręcznik akademicki, w którym wyjaśniono podstawowe zagadnienia bezpiecznego ruchu samochodu. Ułatwia poznanie najważniejszych zagadnień mechaniki ruchu pojazdu, zwłaszcza relacji pomiędzy działaniem kierowcy a zachowaniem się samochodu na drodze. Opisano podstawowe relacje zachodzące podczas toczenia się koła, dynamikę trakcyjną i proces rozpędzania oraz bilans mocy i energochłonność różnych faz jazdy. Przedstawiono zachowanie się samochodu w ruchu krzywoliniowym, stateczność, jazdę w kolumnie i w nocy, sposoby wyznaczania bezpiecznej odległości pojazdów i prędkości granicznej w wielu sytuacjach drogowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji samochodu. Drugie wydanie rozszerzono o modele dynamiki prostoliniowego ruchu koła (rozdz. 2.7) oraz ruchu samochodu podczas rozpędzania (rozdz. 4.8).
 
Odbiorcy książki:
Studenci wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych kierunku samochodowym i pokrewnych, kadra techniczna w branży motoryzacyjnej.

Spis treści:
 
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Od autora
Wstęp
 
Rozdział 1. Wprowadzenie 
1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów
1.2. Ogólny układ konstrukcyjny samochodu
1.3. Bezpieczny samochód i wspomaganie kierowcy
 
Rozdział 2. Mechanika toczenia się koła 
2.1. Przenoszenie momentu obrotowego od silnika do kół jezdnych
2.2. Wyznaczanie prędkości jazdy. Przełożenie
2.3. Ogumienie i jego właściwości
2.3.1. Wymiary ogumienia i promienie koła
2.3.2. Elastyczne właściwości ogumienia
2.3.3. Poślizg koła
2.4. Siły i momenty działające na koło samochodu
2.4.1. Nacisk koła na drogę
2.4.2. Koło swobodnie toczone
2.4.3. Koło napędowe
2.4.4 Koło hamowane
2.4.5. Koło na podłożu odkształcalnym
2.5. Opór toczenia
2.5.1. Opór toczenia na nieodkształcalnej nawierzchni
2.5.2. Opór toczenia na odkształcalnym podłożu
2.6. Przyczepność ogumienia
2.6.1. Ogólna charakterystyka przyczepności
2.6.2. Przyczepność na mokrej nawierzchni. Aquaplaning
2.7. Model dynamiki ruchu prostoliniowego koła
 
Rozdział 3. Ruch prostoliniowy 
3.1. Siły działające na samochód
3.2. Opory ruchu
3.3. Opór aerodynamiczny
3.4. Opór ruchu przyczepy
3.5. Reakcje normalne od nawierzchni drogi
3.6. Równanie ruchu
3.7. Dysponowana i zapotrzebowana siła napędowa
3.8. Bilans mocy
3.9. Sprawność układu napędowego
 
Rozdział 4. Rozpędzanie samochodu i właściwości trakcyjne 
4.1. Dobór przełożeń w układzie napędowym 69 
4.1.1. Charakterystyka układu napędowego. Przełożenie przekładni głównej 69 
4.1.2. Dobór przełożeń w skrzyni biegów 72
4.2. Analiza właściwości trakcyjnych samochodów 76 
4.2.1. Charakterystyka trakcyjna 76
4.2.2. Wyznaczanie maksymalnej prędkości jazdy w różnych warunkach drogowych 76 
4.2.3. Maksymalne przyspieszenie, osiągane podczas rozpędzania 77 
4.2.4. Czas i droga rozpędzania 79
4.2.5. Możliwości pokonywania wzniesień 82 
4.3. Charakterystyka dynamiczna 83
4.4. Hydromechaniczne układy napędowe 84 
4.4.1. Właściwości sprzęgła i przekładni hydrokinetycznej 84 
4.4.2. Charakterystyka trakcyjna samochodu z hydromechanicznym układem napędowym 87 
4.5. Hybrydowe układy napędowe 88
4.6. Wpływ mechanizmu różnicowego na właściwości trakcyjne samochodów 92 
4.7. Ograniczenie poślizgu kół napędowych. ASR 94 
4.8. Model dynamiki ruchu samochodu podczas rozpędzania 96
 
Rozdział 5. Energochłonność ruchu 
5.1. Charakterystyki i porównanie silników napędowych 97 
5.2. Energochłonność ruchu w charakterystycznych sytuacjach drogowych 102 
5.3. Pole podaży mocy. Wpływ przełożeń w układzie napędowym na wykorzystanie mocy silnika 106 
5.4. Ocena zużycia paliwa 108
5.4.1. Obliczanie zużycia paliwa przy stałej prędkości jazdy 108 
5.4.2. Badania testowe, zużycie paliwa przy zmiennej prędkości jazdy 110 
5.4.3. Czynniki wpływające na zużycie paliwa 112
 
Rozdział 6. Hamowanie 
6.1. Energia kinetyczna pojazdu 115
6.2. Siły działające na pojazd podczas hamowania 116 
6.3. Moment tarcia w hamulcach i jego obliczanie 117 
6.4. Maksymalna siła hamowania. Hamowanie a przyczepność kół do nawierzchni 119 
6.5. Przebieg hamowania. Długość drogi hamowania i zatrzymania 121 
6.6. Rozkład sił hamowania na osie kół jezdnych 125 
6.7. Wpływ warunków ruchu na blokowanie kół tylnych podczas hamowania 131 6.8. Regulacja sił hamowania na kołach osi tylnej 133 
6.9. Układy regulacji poślizgu kół podczas hamowania. ABS 134 
6.10. Stateczność kierunkowa podczas hamowania 136
 
Rozdział 7. Ruch krzywoliniowy 
7.1. Ogólna charakterystyka ruchu krzywoliniowego 141 
7.2. Kinematyka skrętu 142
7.3. Boczne znoszenie ogumienia 145
7.3.1. Proces znoszenia ogumienia i jego wpływ na ruch krzywoliniowy 145 
7.3.2. Wpływ znoszenia na opór toczenia i przyczepność opon 149 
7.4. Nadsterowność i podsterowność pojazdu 150 
7.5. Prędkość jazdy na łuku drogi 153
7.6. Zapas stateczności 158
7.7. Wywrócenie pojazdu na łuku drogi 160
7.7.1. Obliczenie prędkości maksymalnej na łuku drogi 160 
7.7.2. Obliczenia z uwzględnieniem przechyłu nadwozia 162 
7.8. Wpływ nachylenia łuku drogi na prędkość maksymalną 164 
7.9. Skręt kół kilku osi pojazdu 166
7.10. Skręt zespołu pojazdów i pojazdu członowego 168 
7.11. Stabilizacja kół kierowanych 170
7.12. Opór ruchu na łuku drogi 173
7.13 Wpływ siły napędowej na ruch krzywoliniowy 174 
7.14. Oddziaływanie mechanizmu różnicowego na ruch krzywoliniowy 176
7.15. Oddziaływanie ESP na ruch pojazdu 177
 
Rozdział 8. Stateczność podłużna i poprzeczna 
8.1. Ogólne warunki stateczności 181
8.2. Stateczność podłużna 182
8.2.1. Stan równowagi statycznej na drodze nachylonej pod znacznym kątem 182 
8.2.2. Ruch ustalony podczas wjazdu na wzniesienie 183 
8.2.3. Wykorzystanie sił bezwładności podczas pokonywania wzniesień 185 
8.3. Stateczność poprzeczna. Równowaga poprzeczna przy znacznym nachyleniu 186
 
Rozdział 9. Analiza ruchu samochodu w szczególnych sytuacjach drogowych 
9.1. Wyprzedzanie 189
9.2. Hamowanie samochodów jadących w kolumnie 194 
9.2.1. Minimalny odstęp między pojazdami 194 
9.2.2. Odległość między samochodami w kolumnie 197 
9.2.3. Analiza procesu hamowania w kolumnie z wykorzystaniem wykresów droga-czas 199 
9.2.4. Zderzenia samochodów jadących w kolumnie 203 
9.3. Omijanie nagle pojawiających się przeszkód 205 
9.4. Oddziaływanie wiatru bocznego 209
9.5. Widoczność w nocy a bezpieczeństwo jazdy 211
 
Rozdział 10. Kinematyka zawieszeń i prowadzenie kół jezdnych 
10.1. Zadania zawieszenia. Prowadzenie kół jezdnych 213 
10.2. Wpływ zawieszenia na kąty ustawienia kół 216 
10.2.1. Wzajemne oddziaływanie zawieszenia i układu kierowniczego 216 
10.2.2. Samosterowność osi kół 217
10.2.3. Wpływ zawieszenia na ustawienie kół jezdnych 219 
10.3. Kinematyka zawieszenia a przechył nadwozia 224
 
Rozdział 11. Obciążenia dynamiczne i drgania w samochodzie 
11.1. Obciążenia dynamiczne występujące podczas jazdy samochodu 229 
11.1.1. Źródła obciążeń dynamicznych 229
11.1.2. Obciążenia dynamiczne a trwałość 230
11.1.3. Wpływ drgań i hałasu na człowieka 233 
11.2. Podstawy analizy obciążeń dynamicznych i drgań w samochodzie 235 
11.2.1. Modele obliczeniowe drgań nadwozia 235 
11.2.1.1. Podstawowe określenia. Drgania swobodne 235 
11.2.1.2. Drgania wymuszone 239
11.2.2. Oddziaływanie nierówności dróg 242 
11.2.3. Oddziaływanie niejednorodności kół jezdnych 245 
11.2.4. Obciążenia dynamiczne w układzie napędowym 247 
11.3. Wibroizolacja drgań 249 
11.3.1. Ogólne problemy wibroizolacji drgań 249 
11.3.2. Dobór sztywności zawieszenia 251 
11.3.3. Dobór tłumienia amortyzatorów 253
 
Rozdział 12. Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych 
12.1. Proces rekonstrukcji i jego uwarunkowania 255 
12.2. Rekonstrukcja procesu hamowania 256 
12.3. Modelowanie procesu zderzenia 257 
12.3.1. Prosty model zderzenia 257 
12.3.2. Model płaski zderzenia dwóch samochodów 258 
12.4. Obliczanie prędkości ruchu samochodu przed zderzeniem 261 
12.4.1.Pochłanianie energii podczas odkształcania nadwozia 261 
12.4.2. Wykorzystanie wyników testów zderzeniowych 261 
12.4.3. Metoda rastrów energetycznych 263 
12.5. Analiza uderzenia pieszego przez samochód 268 
12.6. Wykorzystanie analizy czasowo-przestrzennej podczas rekonstrukcji wypadku drogowego 271
 
Rozdział 13. Właściwości terenowe pojazdów kołowych 
13.1. Ogólna charakterystyka zdolności pokonywania terenu 
13.2. Charakterystyka techniczna samochodu a jego właściwości terenowe 281 
13.3. Współpraca opony z odkształcalnym podłożem 285
 
Rozdział 14. Modele działania kierowcy 
14.1. Ogólna charakterystyka modeli 289
14.2. Model kompensacyjny 290
14.3. Model antycypacyjny 291
 
Załączniki 
Z1. Informacje uzupełniające 293
Z2. Przykłady obliczeniowe 296
 
Bibliografia


UKŁADY BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU JAZDY


UKŁADY BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU JAZDY
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Opis układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy spotykane we współczesnych samochodach. Układy zwiększające bezpieczeństwo pasażerów. Układy zwiększające bezpieczeństwo jazdy. Systemy informacyjne. Reflektory, wycieraczki i spryskiwacze samochodowe. Ochrona przed kradzieżą oraz układy zwiększające komfort jazdy.

SYMULATORY JAZDY SAMOCHODEM


SYMULATORY JAZDY SAMOCHODEM
Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Symulatory jazdy samochodem to monografia poświęcona teorii i konstrukcji symulatorów jazdy samochodem. Opisano podstawy teoretyczne budowy i działania symulatorów. Podano zasady tworzenia obrazu i dźwięku, modelowania ruchu oraz symulacji funkcjonowania mechanizmów sterowania pojazdem. Przedstawiono liczne przykłady konstrukcji i zastosowań współczesnych symulatorów z uwzględnieniem wykorzystania ich w badaniach i szkoleniu kierowców (aspekt bezpieczeństwa jazdy).

POLSKI FIAT 125P - FSO 125P


POLSKI FIAT 125P - FSO 125P
Wydawnictwo: Wydawnictwo ZP Grupa

Polski Fiat 125p (później nazywany FSO 125p lub FSO 1300/1500) był wytwarzany prawie ćwierć wieku i z bram warszawskiej Fabryki Samochodów Osobowych wyjechał w liczbie niemal 1,5 mln egzemplarzy. Wiele pojazdów wyeksportowano, a wiele jeszcze do dzisiaj obecnych jest na polskich drogach, pomimo to, że ich produkcję zaprzestano w 1991 r.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Książki, instrukcje i poradniki do Alfy Książki, instrukcje i poradniki do Audi Książki, instrukcje i poradniki do BMW Książki, instrukcje i poradniki do Chryslera Książki, instrukcje i poradniki do Citroena Książki, instrukcje i poradniki do Fiata Książki, instrukcje i poradniki do Forda Książki, instrukcje i poradniki do FSO Książki, instrukcje i poradniki do Hondy Książki, instrukcje i poradniki do Hyundai Książki, instrukcje i poradniki do Jeepa Książki, instrukcje i poradniki do Lady Książki, instrukcje i poradniki do samochodów marki Lancia Książki, instrukcje i poradniki do Land Rovera Książki, instrukcje i poradniki do Mazdy Książki, instrukcje i poradniki do Mercedesa Książki, instrukcje i poradniki do Mitsubishi Książki, instrukcje i poradniki do Nissana Książki, instrukcje i poradniki do Opla Książki, instrukcje i poradniki do Peugeota Książki, instrukcje i poradniki do Renault Książki, instrukcje i poradniki do Saaba Książki, instrukcje i poradniki do Seata Książki, instrukcje i poradniki do Skody Książki, instrukcje i poradniki do Suzuki Książki, instrukcje i poradniki do Toyoty Książki, instrukcje i poradniki do Vauxhall Książki, instrukcje i poradniki do Volvo Książki, instrukcje i poradniki do Volkswagena
obsługujemy szybkie e-przelewy Znajdź nas na Allegro.pl Motohelp na Facebooku Znajdź nas na Twitter.com Motohelp na Blip.pl Bądź na bieżąco! Kanał RSS
© MOTOHELP. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: sucro.pl