Motohelp.pl Księgarnia motoryzacyjna

Zaloguj się|Zarejestruj się

wydawnictwa

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
ZARYS GEOTECHNIKI WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW

ZARYS GEOTECHNIKI WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW

Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Dostępna ilość: Wskaźnik dostępności

Realizacja zamówienia: Wysyłka w ciągu 24h

Cena: 65,28 zł75,00 zł
Poleć nas na: znajdź nas na blip znajdź nas na twitterze
ZARYS GEOTECHNIKI

Klasyczny podręcznik akademicki z zakresu geotechniki. Omówiono rodzaje gruntów, ich właściwości i stany, metody badań ośrodków gruntowych i określania parametrów geotechnicznych, rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym, odkształcenia i nośność podłoża gruntowego, geotechnikę korpusów ziemnych, fundamentowanie budynków, geotechnikę nawierzchni drogowych oraz przykłady zastosowania teorii w praktyce.

Przedmowa  10
Do Czytelnika  12

ROZDZIAŁ 1
Wstęp 3
1.1 Krótki rys historyczny  13
1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych  17

ROZDZIAŁ 2
Wiadomości ogólne o gruntach budowlanych  l8
2.1 Grunty budowlane  18
2.2 Wietrzenie i rozdrobnienie skał  20
2.3 Podział gruntów w zależności od sposobu ich powstawania  21

ROZDZIAŁ 3
Podstawowe właściwości fizykochemiczne gruntów  31
3.1 Skład mineralny gruntów  31
3.2 Powierzchnia graniczna cząstek gruntowych  34
3.3 Zjawiska fizykochemiczne na powierzchni granicznej  35
3.4 Zjawisko tiksotropii  45
3.5 Kapilarność  47
3.6 Wpływ zjawisk fizykochemicznych na fizyczne i mechaniczne właściwości gruntów  50

ROZDZIAŁ 4
Rodzaje gruntów, ich fizyczne właściwości oraz stany  60
4.1 Fazy w gruncie  60
4.2 Struktury gruntu  61
4.3 Skład granulometryczny gruntów  62
4.4 Oznaczanie składu granulometrycznego gruntów  63
4.5 Krzywe uziarnienia i wskaźniki różnoziarnistości gruntów  66
4.6 Podstawowe cechy fizyczne gruntu  66
4.7 Cechy określające porowatość gruntów  73
4.8 Stopnie zagęszczenia i stany gruntów sypkich  76
4.9 Granice konsystencji, stopnie plastyczności i stany gruntów spoistych  77
4.10 Wpływ wody na ciężar objętościowy gruntów  80
4.11 Stany zawilgocenia gruntów  82

ROZDZIAŁ 5
Niektóre laboratoryjne metody oznaczania fizycznych cech gruntów  85
5.1 Uwagi wstępne  85
5.2 Analiza makroskopowa gruntów mineralnych  86
5.3 Badanie makroskopowe gruntów organicznych  91
5.4 Badanie makroskopowe gruntów nietypowych  92
5.5 Badanie makroskopowe gruntów nasypowych  92
5.6 Laboratoryjne badania gruntów  93
5.7 Oznaczanie podstawowych cech fizycznych gruntu  93
5.8 Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów sypkich  97
5.9 Oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych  98
5.10 Wskaźnik piaskowy  101

ROZDZIAŁ 6
Przepływ wody w gruncie  106
6.1 Rodzaje wody w gruncie  106
6.2 Woda gruntowa  106
6.3 Ciśnienie wody w porach gruntu  109
6.4 Wodoprzepuszczalność gruntów  l 12
6.5 Zasadnicze kierunki przepływu wody w gruncie  114
6.6 Siatka przepływu  l17
6.7 Ciśnienie spływowe  121
6.8 Wpływ ciśnienia spływowego na ciężar objętościowy gruntu  122
6.9 Laboratoryjne metody oznaczania współczynnika wodoprzepuszczalności  126
6.10 Laboratoryjne metody oznaczania siły ssania wody przez grunt  130
6.11 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą studni depresyjnych  133
6.12 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą drenażu poziomego  141
6.13 Zabezpieczanie budowli podziemnych przed wodą  145
6.14 Studnie infiltracyjne  146

ROZDZIAŁ 7
Własności mechaniczne gruntów budowlanych  149
7.1 Wiadomości wstępne  149
7.2 Ściśliwość gruntów  167
7.3 Wytrzymałość gruntów  190
7.4 Wytrzymałość glin i iłów na ściskanie jednoosiowe oraz ich wrażliwość  219
7.5 Badania mechanicznych cech gruntów w aparacie uniwersalnym  220
7.6 Badania cech mechanicznych skał  222
7.7 Uwagi dodatkowe  224

ROZDZIAŁ 8
Naprężenia w ośrodku gruntowym  228
8.1 Wiadomości wstępne  228
8.2 Wyznaczanie naprężeń pierwotnych (własnych)  229
8.3 Rozkład naprężeń w gruncie od pionowej siły skupionej  234
8.4 Rozkład naprężeń w gruncie od działania obciążenia ciągłego  238
8.5 Rozkład naprężeń pod nasypami  242
8.6 Wyznaczanie naprężeń pionowych pod środkiem obciążonego obszaru kołowego  246
8.7 Nomogram Newmarka  247
8.8 Rozkład naprężeń kontaktowych pod absolutnie sztywnymi fundamentami  249
8.9 Wyznaczanie naprężeń metodą punktu znamiennego  250
8.10 Rozkład naprężeń przy poziomym obciążeniu powierzchni półprzestrzeni   251
8.11 Wyznaczanie naprężeń pod fundamentami budowli  253
8.12 Podłoże budowli i jego głębokość aktywna  256

ROZDZIAŁ 9
Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego  257
9.1 Zależność odkształceń podłoża od jego obciążeń  257
9.2 Nośność podłoża  259
9.3 Osiadanie fundamentów  278
9.4 Współczynniki podatności podłoża gruntowego  287
9.5 Konsolidacja gruntów ściśliwych  289

ROZDZIAŁ 10
Stateczność zboczy i budowli  320
10.1 Wstęp  320
10.2 Stateczność zboczy naturalnych i sztucznych  322
10.3 Stateczność zboczy podpartych  363
10.4 Przykłady zabezpieczenia budowli przed osuwiskami (z praktyki autora)  385

ROZDZIAŁ 11
Wpływ mrozu na grunty  393
11.1 Uszkodzenia nawierzchni drogowych i kolejowych oraz budynków  393
11.2 Tworzenie się wysadzin  395
11.3 Podciąganie wody do strefy zamarzania gruntu  396
11.4 Głębokość przemarzania gruntu  400
11.5 Kryteria gruntów wysadzinowych  401
11.6 Przełomy nawierzchni drogowych  405
11.7 Zabezpieczanie budowli przed wysadzinami  413
11.8 Spływ skarp wykopów i nasypów na wiosnę  415

ROZDZIAŁ12
Dopuszczalne obciążenia i osiadania fundamentów budowli  417
12.1 Rodzaje fundamentów  417
12.2 Fundamenty płytkie - bezpośrednie  420
I12.3 Fundamenty głębokie - pośrednie  442
12.4 Fundamentowanie budowli na terenach szkód górniczych  464
12.5 Fundamentowanie specjalne  466

ROZDZIAŁ 13
Roboty ziemne  473
13.1 Uwagi ogólne  473
13.2 Zagęszczalność gruntów  474
13.3 Badania mechanicznych cech gruntów zagęszczanych  483
13.4 Projektowanie robót ziemnych  496
13.5 Wykonawstwo robót ziemnych  499
13.6 Konsolidacja dynamiczna  504
13.7 Kontrola zagęszczenia nasypów  507

ROZDZIAŁ 14
Projektowanie i budowa nasypów na słabonośnym podłożu bagnistym  513
14.1 Wiadomości ogólne  513
14.2 Badania terenowe i laboratoryjne podłoża słabonośnego  515
14.3 Stateczność nasypów na podłożu bagnistym  516
14.4 Osiadanie nasypów na błotach  520
14.5 Budowa nasypów na podłożu błotnistym  522
14.6 Stabilizacja gruntów słabonośnych za pomocą pionowych sączków  530

ROZDZIAŁ 15
Stabilizacja gruntów  534
15.1 Ogólne wiadomości   534
15.2 Mieszanki optymalnej536
15.3 Projektowanie i kontrola mieszanek optymalnych  540
15.4 Stosowanie chemicznych środków przeciwpylnych  548
15.5 Stabilizacja gruntów cementem  550
15.6 Stabilizacja gruntów wapnem  560
15.7 Stabilizacja gruntów popiołami lotnymi z węgla brunatnego  562
15.8 Stabilizacja gruntów bitumami  563
15.9 Stabilizacja chemiczna gruntów  565
15.10 Wykonawstwo robót stabilizacyjnych  567

ROZDZIAŁ 16
Projektowanie nawierzchni drogowych z uwzględnieniem cech podłoża gruntowego  570
16.1 Wiadomości wstępne  570
16.2 Warunki pracy nawierzchni betonowych i ich wymiarowanie  571
16.3 Nawierzchnie podatne  575
16.4 Metoda PJ-IBD  600
16.5 Wzmacnianie nawierzchni na podstawie pomiarów ugięć  607
16.6 Metody oparte na wskaźniku CBR  611
16.7 Metody projektowania nawierzchni pracujących w fazie odkształceń sprężystych  631
16.8 Uwagi końcowe  638

ROZDZIAŁ 17
Klasyfikacja gruntów do celów drogowych  639
17.1 Wstępne rozważania  639
17.2 Drogowa klasyfikacja gruntów w Związku Radzieckim  642
17.3 Klasyfikacja gruntów do budowy lotnisk według A. Casagrandego  643
17.4 Zalecenia klasyfikacji OSŻD  643
17.5 Drogowa klasyfikacja gruntów według AASHO  644
17.6 Klasyfikacja gruntów do budowy dróg i lotnisk według autora  645

ROZDZIAŁ
Badania terenowe i opracowanie dokumentacji geotechnicznych
18.1 Cel i etapy badań terenowych
18.2 Wstępne badania rozpoznawcze
18.3 Otwory badawcze - doły próbne i wiercenia
18.4 Badania geotechniczne terenowe
18.5 Wyznaczanie uogólnionych wartości cech gruntów
18.6 Dokumentacja geotechniczna

ROZDZIAŁ 19
Nomogramy ITB-ZW do wyznaczania cech fizycznych gruntów 
19.1 Wstęp 
19.2 Opis nomogramów 
19.3 Dokładność nomogramów 
19.4 Objaśnienie sposobu korzystania z nomogramów 
Bibliografia
Skorowidz


Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Książki, instrukcje i poradniki do Alfy Książki, instrukcje i poradniki do Audi Książki, instrukcje i poradniki do BMW Książki, instrukcje i poradniki do Chryslera Książki, instrukcje i poradniki do Citroena Książki, instrukcje i poradniki do Fiata Książki, instrukcje i poradniki do Forda Książki, instrukcje i poradniki do FSO Książki, instrukcje i poradniki do Hondy Książki, instrukcje i poradniki do Hyundai Książki, instrukcje i poradniki do Jeepa Książki, instrukcje i poradniki do Lady Książki, instrukcje i poradniki do samochodów marki Lancia Książki, instrukcje i poradniki do Land Rovera Książki, instrukcje i poradniki do Mazdy Książki, instrukcje i poradniki do Mercedesa Książki, instrukcje i poradniki do Mitsubishi Książki, instrukcje i poradniki do Nissana Książki, instrukcje i poradniki do Opla Książki, instrukcje i poradniki do Peugeota Książki, instrukcje i poradniki do Renault Książki, instrukcje i poradniki do Saaba Książki, instrukcje i poradniki do Seata Książki, instrukcje i poradniki do Skody Książki, instrukcje i poradniki do Suzuki Książki, instrukcje i poradniki do Toyoty Książki, instrukcje i poradniki do Vauxhall Książki, instrukcje i poradniki do Volvo Książki, instrukcje i poradniki do Volkswagena
obsługujemy szybkie e-przelewy Znajdź nas na Allegro.pl Motohelp na Facebooku Znajdź nas na Twitter.com Motohelp na Blip.pl Bądź na bieżąco! Kanał RSS
© MOTOHELP. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: sucro.pl